Archive for september, 2016

Drone-fotografie

In Nieuws by koosboertjens / 27 september 2016 / 0 Comments

De ontwikkeling van de drone heeft de afgelopen 3 jaar een dermate snelle ontwikkeling doorgemaakt dat het voor de overheid moeilijk was de wet- en regelgeving daar op aan te passen. Het gevolg was dat voor commerciële operaties met een drone tijdrovende en dure procedures werden ontwikkeld die onwerkbaar waren. De Staatsecretaris van IL&T heeft deze regeling per 1 juli 2016 versoepelt. Hierdoor wordt het mogelijk om direct met de drone de lucht in te gaan zonder eerst ontheffingen en toestemmingen te moeten vragen. Wel legt de regelgeving beperkingen op aan maximale hoogte (50 mtr) en afstand (100 mtr). Ook aan de afstand tot vliegvelden, bebouwing en mensenmassa’s etc. Wij beschikken over een drone van het type Phantom 4 waarmee we onder bepaalde omstandigheden en wettelijke voorwaarden foto’s en video-opnamen kunnen maken op locatie. Voor die gevallen waar een drone niet mag opereren stappen we gewoon weer in de Cessna 172.