Zuidbroek – 30 oktober 2019

Zuidbroek ligt tussen Winschoten en Groningen. Hier bouwt men momenteel aan de uitbreiding van de stikstoffabriek. TenneT legt hiervoor een ondergrondse hoogspanningsleiding aan naar Meeden. De link naar de foto’s is: https://www.hetnoordenvanboven.nl/zuidbroek/20191030/