Aanpak ring Zuid – 30 oktober 2019

De aanpak van de zuidelijke ringweg rond Groningen is een megaproject dat nog enkele jaren gaat duren. Vanuit de lucht is de voortgang het best te zien. De nieuwste foto’s staan hier: https://www.hetnoordenvanboven.nl/groningenstad/aanpakringzuid/20191030/