TenneT – 26 augustus 2019

TenneT

In Noord-Groningen is TenneT hard bezig om aan de huidige en toekomstige vraag naar elektriciteit te voldoen. Nu Nederland van het gas af gaat, is uitbreiding van het hoogspanningsnet noodzakelijk. Deze serie laat een aantal bouwactiviteiten zien: de ondergrondse kabel naar het hoogspanningsstation in Meeden, de aansluiting van het zonnepark bij Hoogezand, de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Vierverlaten, de bouw van een nieuwe verdeelstation in de Eemshaven en de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Delfzijl: https://www.hetnoordenvanboven.nl/tennet/20190826/